petek, 21. junij 2024
POIŠČI

Jesenska delovna akcija OPP MDO PD Notranjske
Najdi nas na Facebooku

NOVICE  

četrtek, 22. junij 2017 ob 14:30, ogledov: 7692

Razpis za smerne table 2017 na SPP in RSPP

Objavil(a): Manca Ogrin
Planinska zveza Slovenije objavlja razpis za sofinanciranje postavitve usmerjevalnih tabel na Slovenski planinskih poti in Razširjeni slovenski planinski poti. Postavitev tabel sofinancira PZS s podporo Fundacije za šport.
RAZPIS

za sofinanciranje postavitve usmerjevalnih tabel na Slovenski planinskih poti in Razširjeni slovenski planinski poti

Predmet razpisa je sofinanciranje postavitve usmerjevalnih tabel na izhodiščih planinskih poti in križiščih planinskih poti, in sicer na Slovenski planinski poti, na drugih planinskih poteh, ki vodijo do kontrolnih točk Slovenske planinske poti, in na planinskih poteh, ki vodijo do kontrolnih točk Razširjene slovenske planinske poti.

Višina sredstev, ki se namenja za postavitev usmerjevalnih tabel, je 15.000,00 EUR.

Na razpis se lahko prijavijo planinska društva, ki vzdržujejo planinske poti (skrbniki poti) in pri svojem delu izpolnjujejo sklepe Skupščine PZS in UO PZS ter imajo izpolnjene vse obveznosti iz preteklih razpisov PZS.

S prijavo na razpis se planinsko društvo zavezuje, da bo na svoje stroške postavilo usmerjevalne table in o tem naredilo poročilo. Table morajo biti postavljene najkasneje do 30. septembra 2017, kar je tudi zadnji rok za oddajo poročil.

Višina sofinanciranja za popolne vloge, oddane do vključno 10. 7. 2017:
  • za smerne table na trasi Slovenske planinske poti 85 %,
  • za smerne table na drugih planinskih poteh, ki vodijo do kontrolnih točk Slovenske planinske poti, in na planinskih poteh, ki vodijo do kontrolnih točk Razširjene slovenske planinske poti, 70 %.
Višina sofinanciranja za popolne vloge, oddane do vključno 1. 8. 2017, je v obeh primerih 50 %.

V primeru več prijav od razpoložljivih sredstev se upošteva vrstni red prejetih popolnih vlog. V primeru manj prijav od razpoložljivih sredstev se lahko odstotek sofinanciranja poveča.

Popolna prijava mora vsebovati:
• skice usmerjevalnih tabel v Microsoft Word datoteki na predlogah, ki so priloga tega razpisa
OPOZORILO: DOKLER PREDLOGA ZA USMERJEVALNO TABLO NI IZPOLNJENA Z VSEMI ZAHTEVANIMI PODATKI, TABLA NE GRE V IZDELAVO!!!
• skupno število usmerjevalnih tabel in pritrdilnih konzol;
• podatek o načinu pritrditve usmerjevalne table (kovinski drog, lesen drog, zid …);
• podatek o lokaciji usmerjevalnih tabel, tj. koordinate in/ali zemljevid, iz katerega je razvidno, na katerem stojišču stojijo posamezne usmerjevalne table.

Postopek naročila in poročanja:
• PD se prijavi na razpis z izdelanimi predlogami za usmerjevalne table in po izstavljenem predračunu potrdi naročilo.
• PZS izstavi PD račun za polno ceno tabel, ki ga PD poravna v celoti pred prevzemom.
• PD prevzame in namesti table ter po končani namestitvi pošlje na PZS pisno poročilo na ustreznem obrazcu, ki je priloga razpisa.
• Poročilo mora vsebovati tudi fotografijo križišča oziroma mesta, kjer je pritrjena tabla pred in po namestitvi usmerjevalnih tabel.
• Ko so izpolnjeni vsi pogoji (poročilo mora biti poslano do zgoraj navedenega roka), PZS posreduje skupno poročilo Fundaciji za šport, ki sprosti odobrena sredstva. Planinskemu društvu se do konca leta 2017 povrne delež financiranja v višini, kot je določeno s tem razpisom.
• PD je dolžno pri obveščanju javnosti o postavljenih usmerjevalnih tablah navesti, da je postavitev usmerjevalnih tabel sofinancirala PZS s podporo Fundacije za šport.

Če prijavitelj v času izvajanja ugotovi, da sprejetih obveznosti ne more izvesti, mora o tem nemudoma pisno obvestiti PZS.

Če bo PZS ugotovila, da table niso bile nameščene pravočasno zaradi malomarnosti prijavitelja, prijavitelj poročila ni oddal do roka ali da je prijavitelj posredoval nepopolno ali lažno poročilo o postavitvi, bo prijavitelj dolžan plačati polno ceno usmerjevalnih tabel in kriti vse nastale stroške.

Polne cene tabel (z DDV) in materiala za pritrditev so naslednje:
usmerjevalna tabla mala (145 x 500 mm)      26,84 €
usmerjevalna tabla velika (200 x 500 mm)     37,82 €
cevni nosilec table (objemka)                           6,71 €

Oblika tabel in napisi so v skladu z Zakonom o planinskih poteh in Pravilnikom o označevanju in opremljanju planinskih poti. Na usmerjevalnih tablah je v levem spodnjem delu dovoljeno dodati naziv sponzorja poti, če ta obstaja. V desnem spodnjem delu se poleg PD, skrbnika poti, obvezno navede tudi PZS, v desnem zgornjem kotu pa se poleg nadmorske višine stojišča table lahko navede ledinsko ime kraja, kjer bo tabla postavljena.

Velikost tabel
Za en do dva napisa uporabljamo usmerjevalne table dimenzije 145 x 500 mm (mala usmerjevalna tabla).
Za tri ali štiri napise pa usmerjevalne table dimenzije 200 x 500 mm (velika usmerjevalna tabla).
Priporočamo, da na usmerjevalnih tablah, skladno z možnostmi, navedete kar največ planinskih ciljev in tako olajšate orientacijo planincem.

Prijave sprejemamo do vključno 1. avgusta 2017, po elektronski pošti na naslov: info@pzs.si. Naziv sporočila naj bo »Prijava na razpis za usmerjevalne table«.

Če bo na razpis prispelo več vlog, kot je razpisanih sredstev, bo upoštevan vrstni red prispelih vlog.
Dodatne informacije in pojasnila dobite pri strokovni sodelavki Katarini Kotnik, e-naslov: katarina.kotnik@pzs.si ali na tel.: 01 32 09 461.

Generalni sekretar PZS:
Matej Planko
Predsednik PZS:
Bojan Rotovnik
Priloge razpisa:

Predloge tabel
DOC Tabla 1: napis desno
DOC Tabla 2: napis levo
DOC Tabla 2:  napis desno
DOC Tabla 2: napis levo
DOC Tabla 3: napis desno
DOC Tabla 3: napis levo
DOC Tabla 4: napis desno
DOC Tabla 4: napis levo

Poročili:
DOC Poročilo o montaži
XLS Poročilo o prostovoljskem delu

© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2024

Iskanje med novicami

Izprazni Iskanje
Prikaži vse zapise v arhivu
ZADNJE NOVICE
Planinska zveza Slovenije