ponedeljek, 22. april 2024
POIŠČI

Izpopolnjevanje markacistov – Hleviška planina, 8. junij 2013
Najdi nas na Facebooku

NOVICE  

petek, 26. oktober 2018 ob 13:30, ogledov: 4302

Razpis za izbiro izvajalca za vzpostavitev sistema Planinskega geografskega informacijskega sistema

Objavil(a): Matej Ogorevc
Za razvoj določenih dejavnosti in produktov potrebujemo kvalitetno zbrane in predvsem dobro obdelane podatke o planinskih poteh, planinskih kočah, naravnih plezališčih, turno kolesarskih poteh… Vse več pa imamo tudi podatkov o turističnih poteh, gostiščih, prenočitvenih kapacitetah, športnih centrih, vrhovih, naravnih in kulturnih znamenitostih ipd.
Planinska zveza Slovenije je krovna organizacija na področju planinstva v Sloveniji, ki zagotavlja pogoje za razvoj celotne dejavnosti. Za razvoj določenih dejavnosti in produktov potrebujemo kvalitetno zbrane in predvsem dobro obdelane podatke o planinskih poteh, planinskih kočah, naravnih plezališčih, turno kolesarskih poteh... Vse več pa imamo tudi podatkov o turističnih poteh, gostiščih, prenočitvenih kapacitetah, športnih centrih, vrhovih, naravnih in kulturnih znamenitostih ipd.

Tovrstne vsebine ima PZS večinoma že zbrane, vendar na različne načine in so neoptimalno strukturirani. Podatke o planinskih in ostalih poteh vzdržuje v Geopediji, njihov prikaz je na http://www.planinske-poti.si/. Poleg tega ima PZS nekaj georeferenciranih podatkov prikazanih tudi na https://plangis.pzs.si/. Slednja stran je lahko grobi prikaz kako bi radi uporabnikom predstavili georeferencirane vsebine. V nadaljevanju smo to podatkovno bazo imenovali Planinski GIS, skrajšano PlanGIS.

Razen PZS imajo tudi turistične organizacije precej zbranih podatkov, vendar so pretežno nestrukturirani in shranjeni na različne načine. S podatkovno bazo PZS bomo lahko povabili tudi njih k sodelovanju in skupni uporabi.

Podatki, zbrani in vzdrževani v PlanGIS (PZS ostaja imetnik pravic na podatkovnih bazah), bodo v kasnejših fazah uporabni na večje število različnih namenov. Tako bodo, med drugim:
 1. podlaga za pripravo planinskih zemljevidov;
 2. podpora delu markacistov oz. Komisije za planinske poti PZS;
 3. vir podatkov za prikaze na spletni strani PZS;
 4. vir podatkov za različne prikazne aplikacije bodisi na navadnih osebnih računalnikih ali pa na mobilnih napravah;
 5. temelj za navigacijo na terenu
 6. in podobno.

Potrebujemo centralizirano relacijsko podatkovno bazo za vzdrževanje in uporabo vseh georeferenciranih vsebin, potrebnih za prostočasne dejavnosti v naravi z ustreznim urejevalnikom podatkov, ki bodo podatkovne podlage za tovrstne predstavitve. Podrobno je projekt opisan v dokumentu Izvedbeni projekt za Planinski GIS, ki je priloga razpisa.

Zbiramo ponudbe za vzpostavitev sistema PlanGIS, ki morajo vsebovati naslednje vsebine:
reference ponudnika z navedbo izvedenih primerljivih projektov;
 1. rok za izvedbo del;
 2. ceno za izvedbo projekta;
 3. ceno za mesečno vzdrževanje sistema;
 4. cenik storitev za naročanje dodatnih del;
 5. odzivni časi za odpravo napak na sistemu.

Ponudniki lahko predlagajo tudi svoje rešitve, ki jih morajo natančno utemeljiti in navesti zakaj bi bile predlagane rešitve ustreznejše od zahtevanih v razpisu.

Za dodatne informacije v zvezi s tehničnimi in vsebinskimi vprašanji se lahko obrnete na urednika katastra PZS, Andreja Stritarja, astritar@gmail.com, za vse ostale informacije pa na generalnega sekretarja PZS, Mateja Planka, matej.planko@pzs.si, 01 43 45 680.

Ponudbe se pošljejo na naslov Planinske zveze Slovenije, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana.

Rok za oddajo ponudb je 23. november 2018. Dobavitelja bo izbrala posebej za to imenovana delovna skupina. Po potrebi bodo prijavitelji pozvani k dopolnitvami oz. bo opravljen dodaten razgovor. Izbor izvajalca, s katerim bo sklenjena pogodba, bo opravljen predvidoma do  20. 12. 2018.

Jože Rovan,
predsednik PZS

Razpisna dokumentacija:
PDF Razpis
PDF Izvedbeni projekt za Planinski GIS
© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2024

Iskanje med novicami

Izprazni Iskanje
Prikaži vse zapise v arhivu
ZADNJE NOVICE
Planinska zveza Slovenije